Informacije o trgovačkom društvu

Optifaab ii d.o.o. 

društvo s ograničenom odgovornošću za očnu optiku, trgovinu i usluge
Trg Slobode 4, 42000 Varaždin 

Adresa elektroničke pošte:
info@optifaab.com

Info telefon:
042/557-759
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 16:00 sata te subotom 8:00 do 12:00 sat., nedjeljom korisnička podrška ne radi.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
IBAN : HR11 2402 0061 1009 1491 0

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi uprave društva: Anton Vučaj

Matični broj:070128076
OIB:25587611080
ID kod:HRSR.070128076


Službenik za zaštitu osobnih podataka  
Adresa i mjesto rada: Varaždin, Trg Slobode 9a
Službeni e-pretinac: antonvucaj@gmail.com